QAFA E BARIT , APO PORTA E FERRIT!Qafa AND BART, APO DOOR AND FERRITE!

QAFA E BARIT , APO PORTA E FERRIT! April 30, 2014   Opinion   No comments   ShareThis   Nga Urim Gjata Te sfidoj o kriminel ” Ludovik Cali ” me azil ne Kanada. Rrefimi i nje ish punonjesi policije ne Puke. Shume kush ka shkruar per tmerret e diktatures,dhe pikerisht per te verteten e trajtimit dhe torturave cnjerezore […]Read Post ›

Advertisements

The protagonist of the revolt forgetting Spac Ulusi Pashollari.

ULUSI REFAT PASHOLLARI. DJALOSHI QE SHPERTHEU BIRUCAT ME LEVE PER TE LIRUAR SHOKET! I harruari protagonist i revoltes se Spacit Ulusi Pashollari. Ec vella Ali, arritem ec dhe pak,ja arritem,arritem shpetuam blebezonte djaloshi imcak duke ndimuar shokun dhe mikun e idealit anti komunist ne rrugen e tyre pa kethim.Ne erresiren e nates Aliu ishte rrezur […]Read Post ›

Advertisements

urim gjata Shared publicly – 1:42 AM “Albania is a transit country for drugs” Ivanov; Albanian soldiers at risk to becouriers of Afghan heroin Director of the Federal Agency of the Narcotics Traffic Control of Russia, Viktor Ivanov at a press conference, said that Albania is a transit country for drugs and that in his opinion it is related to the geographical position of our country. Ivanov said that drugs transiting through Albania and Kosovo are being distributed in other European countries. According to him there were 375 drug suppliers that distribute drugs in Europe while adding that the danger of drugs lies with the soldiers in Afghanistan. Albanian soldiers at risk to be couriers of Afghan heroin Russian anti-drug chief, Ivanov, sends an alarm to our country Albanian soldiers in Afghanistan at risk of becoming couriers of heroin to Western Europe. The warning was given by the head of the federal service for anti-trafficking of drugs, which asked the Albanian government to make four eyes to this phenomenon. After that there were meetings with Prime Minister of the Interior and the country director of the Federal Service to Control Narcotics Trafficking of Russia, Viktor Ivanov, held a press conference, declaring that Albania risks involved in drug trafficking cartels , that export of heroin from Afghanistan to Europe. At the press conference, he said that peacekeeping forces in Afghanistan, our country may be tempted to become part of the traffic of between 400 to include Albania narkotrafikut cartels, which supply Europe and Russia. “We are dealing with the phenomenon that the troops already in Afghanistan threaten to become part of drug trafficking, to become messengers of Afghan heroin shipments to Albania. Price of heroin purchased at a thousand dollars in Afghan countries and sold in Europe with 150 thousand dollars, “said Ivanov. ################################## Viktor Ivanov. Drejtori i Agjencisë Federale të Kontrollit të Trafikut të Narkotikëve të Rusisë. “SHQIPERIA ESHTE NJE VEND TRANZIT PER DROGEN” Ushtarët shqiptarë në rrezik të jenë korrierët e heroinës afgane. ” Shqipëria është një vend tranzit për drogën ” Ivanov ; Ushtarët shqiptarë në rrezik për becouriers e heroinës afgane Drejtori i Agjencisë Federale të Kontrollit të Trafikut të Narkotikëve të Rusisë , Viktor Ivanov në një konferencë për shtyp , tha se Shqipëria është një vend tranzit për drogën dhe se sipas tij ajo është e lidhur me pozitën gjeografike të vendit tonë . Ivanov tha se droga tranzit përmes Shqipërisë dhe Kosovës janë duke u shpërndarë në vende të tjera evropiane . Sipas tij ka pasur 375 furnizuesit e drogës që shpërndajnë drogë në Evropë , ndërsa duke shtuar se rreziku i drogës qëndron me ushtarët në Afganistan . Ushtarët shqiptarë në rrezik të jenë korrierët e heroinës afgane Shefi ruse anti – drogës , Ivanov , dërgon një alarm për vendin tonë Ushtarët shqiptarë në Afganistan në rrezik për t’u bërë korrierët e heroinës në Evropën Perëndimore . Paralajmërimi është dhënë nga kreu i shërbimit federal për luftën kundër trafikimit të drogës , e cila kërkoi qeverisë shqiptare të bëjë sytë katër për këtë fenomen . Pas kësaj ka pasur takime me kryeministrin dhe Ministrin e Brendshme, drejtori vendit të Shërbimit Federal për kontrollin e narkotikëve te trafikimit të Rusisë , Viktor Ivanov, mbajti një konferencë për shtyp , duke deklaruar se Shqipëria rrezikon të përfshirë në kartelet e trafikut të drogës , për eksportin e heroinës nga Afganistani në Evropë . Në konferencën për shtyp , ai tha se mes 400 forcave paqeruajtëse në Afganistan , vendi ynë mund të joshet për të bërë pjesë e trafikut për të përfshirë ne kartelet e narkotrafikut Shqipërinë , kartele të cilat furnizojnë Evropën dhe Rusinë . ” Kemi të bëjmë me fenomenin që trupat tashmë në Afganistan kërcënojnë që të bëhet pjesë e trafikut të drogës , të bëhen lajmëtarë të dërgesave të heroinës afgane në Shqipëri . Çmimi i heroinës blihet me një mijë dollarë në vendet afgane dhe shitet në Evropë me 150 mijë dollarë , “tha Ivanov .

Advertisements

Advertisements

Albanian secret service.Albanian military bases are being used to transport drugs.

Advertisements

Advertisements

GREECE PRESSURING ALBANIA ON BORDER, CEMETERY ISSUES  Classified By: CDA Stephen A. Cristina, reasons 1.4 (b) and (d)  ¶1. (C) Summary: The Greek government is pressuring the GOA to accept its demands in bilateral negotiations to demarcate the two countries’ maritime border. Athens is also threatening to refuse to ratify Albania’s Stabilization and Association Agreement with the EU over […]Read Post ›

Advertisements

DISCLOSURE:THE LOAN ALBANIA AND THE GREEK ISLAND LOST! While Grece in 1997 had billion drachman in damaged Albania,tody the “begging”to accept the delimitation of the EEZ between us. SE Turks and Italians ensure exchange of strategic … In 1997, the “crisis of the pyramids” which erupted in Albania had forced the Albanian government to seek […]Read Post ›

Advertisements

Urim Gjata

Advertisements

Advertisements

Ndimes sekretari i departamentit te shtetit.

Advertisements

Advertisements

Ne aerodromin “Maqedonia” Selanik.

Takimi në Aerodromin Maqedonia Selanik i Kryetarit të PDSh, z Berisha me kryesinë e degës së PD_së, Selanik.   Advertisements

Advertisements