Sa të merr malli për Kanunin, kur sheh Ramën si po mundohet të manipulojë me katolikët.

Nga Nga Ilir Nikolla

Dje përgjatë gjithë ditës, publiku u bombardua nga shkrimet e piskamat e porositura kundër deklarimeve të Lulzim Bashës, i cili u tha se paskësh thënë në një gazetë austriake se 95 përqind e deputetëve të inkriminuar janë nga komuniteti katolik i veriut. Folën deputetë që s’e kanë parë kurrë derën e kishës, pinjoj të atyre që me kazma iu turrën kishave në 1967, por para së gjithash, vlen të thuhet se agresioni politik u dirigjua direkt nga zyra e kryetarit të partisë, e cila është vazhduese e drejtpërdrejtë e asaj partie që e shpalli Shqipërinë vendin e vetëm ateist në botë dhe sulmoi shtetërisht objektet e kultit, kishat katolike (të Vatikanit) mbi të gjitha, por edhe xhamitë, teqetë e kishat ortodokse.

Në fakt, e vërteta është krejt e thjeshtë. Me deklaratën e Bashës, edhe njëherë ka dalë gafil taktika e Edi Ramës për të vënë nën zap veriun e kryesisht zonat katolike, me dhunë e me të inkriminuar, si dikur në 45, si në 67-n, edhe tani në 2013 e 2017-n. Është fakt se lista e deputetëve socialistë që fituan në zonat e veriut është e mbushur me persona me precedentë penalë dhe sadopak që u zbatua ligji i dekriminalizimit, “sopata” ra pikërisht mbi ta.

Por tani në terren, të njëjtët njerëz e nga e njëjta listë, po synojnë të kryejnë të njëjtën punë, por tani jo krejt në publik, por si qehajallarë të një liste-mushkë të Edi Ramës. Dy protestat e fundit kanë treguar se deputetët-mushka të komunitetit katolik (pra një martesë shterpë mes dhunës së 2013-s dhe dirigjimit në prapaskenë prej të inkriminuarve në 2017-n) s’po ngjisin, po shpallen si të padëshirueshëm, prandaj nevoja urgjente është të shpallet Lulzim Basha si armiku i katolikëve dhe i veriut në përgjithësi. Për këtë, ai duhet sulmuar pse u tha ndërkombëtarëve se 95 përqind e deputetëve me rekorde kriminale janë me prejardhje katolike nga veriu.

Ashtu janë. Çka për t’u turpëruar kjo deklaratë?

Këtë fakt, Partia Demokratike duhet ta përmendë ditë për ditë në çdo ditë të fushatës së ardhshme zgjedhore. Edi Rama e grabiti përfaqësimin politik në veri të vendit me kriminelë e tani po kërkon që kjo përdhosje të mos i kujtohet, të mos i përmendet e të mos i merret për të keq. Bile, po synon të nxjerrë përfitim nga kjo sjellje, duke tentuar të përdorë sedrën e opinionit publik, jo aq të emancipuar, i cili s’ka dëshirë t’i kujtohet as turpi, as vakia që i ka ndodhur. Megjithëse s’çalon shumë krahasimi, është disi si rasti i viktimave të përdhunimit, të cilat kanë turp të denoncojnë dhe heshtin për të ruajtur fytyrën. Fatkeqësisht, kjo strategji pati impakt ditën e djeshme dhe në rrjetet sociale pamë një lumë deklarimesh anti-Basha, që u shpall apriori fajtor se e paskësh deklaruar komunitetin katolik si të inkriminuar. Pamë edhe një demokristian, në aleancë me Ramën, që iu bashkua korit, ndoshta me urdhër të vetë atij. Gjithçka për të mos e zbuluar krimin që i biri i Kristaq Ramës ka konsumuar në 2013-n dhe që po tenton ta ripërsërisë në 2017-n.

Llurba e rrjeteve sociale kundër Lulzim Bashës të krijonte ndjenjën e pafuqisë për të reaguar, për shkak se peshorja e analizës është prishur, fajtorët nuk ndëshkohen, sepse Edi Rama qeveris në pandëshkueshmëri; pranë tij kriminelët s’japin llogari, përkundrazi, marrin përgjegjësi në kundërshtim me ligjin e me kushtetutën. Edi Rama e do prapë zaptimin e përfaqësimit politik të katolikëve e të veriut në përgjithësi, e do njësoj të përçudnuar, bile mundësisht me dirigjimin e kriminele të 2013-s në prapaskenë dhe me deputetë-mushka në skenë që përfaqësojnë Shkodrën, Rrëshenin apo Lezhën, por që flasin me dialektin e “zonës së parë operative”. Disa përfaqësues spikatës të betejës për demaskimin e krimit që ka kryer Edi Rama mbi komunitetin katolik më zhgënjyen dje me heshtjen e tyre ndaj përsëritjes së sakrilegjit, thjesht për interesa politike vetjake.

Në këtë reflektim mbi pafuqinë për të reaguar ndaj krimit të politikës, edhe kur ai godet bash ashtin e shoqërisë, mendja më shkon tek Kanuni, i cili për njerëz që bënin shkanduj, e kishte dënimin e paapelueshëm e konsensual: lëçitjen. Bash ky zakon na mungon e për të na merr malli, kur shohim një shkandull të shekullit XXI të përdorë komunitetin katolik të veriut si eksperiment social për mendjen e tij të sëmurë.

 

 

 

By Nicholas By Ilir

Yesterday during the day, the public was bombarded by the writings of the ordered howl against Basha’s statements, who said he had held on an Austrian newspaper that 95 percent of the incriminated members are from the northern Catholic community. They spoke to deputies who do not have never seen the door of the church, pinjoj those with pickaxe began attacking churches in 1967, but above all, it should be said that the political aggression was directed directly by the party leader’s office, which is continuing direct that party that declared Albania the only atheist in the world and attacked the statutory objects of worship, Catholic church (Vatican) above all, but also mosques, tekkes Orthodox churches.

In fact, the truth is quite simple. With Basha’s statement has once again come unawares tactics Edi Rama to put under zap northern predominantly Catholic areas, the violence of the incriminated as formerly 45, as in 67-n, and now in 2013 2017- n. The fact is that the list of Socialist deputies who won in northern areas is filled with people with criminal records and somehow that was implemented decriminalization law, “ax” fell exactly on them.

But now on the ground, the same people from the same list, is intended to perform the same job, but now not quite public, but qehajallarë a list-mule Edi Rama. Two recent protests have shown that MPs mules Catholic community (ie a barren marriage between the 2013 violence and Conducting at the background of the incriminated 2017-n) s’po climb, being declared as undesirable, therefore, an urgent need Lulzim Basha is revealed as the enemy of the Catholics and the north in general. For this, he must attack though told internationals that 95 percent of MPs with criminal records are Catholic originally from the north.

They are well. What to be ashamed of this statement?

This fact, the Democratic Party must mention day to day every day of the next election campaign. Edi Rama kidnapped political representation in the north of the country with criminals now seeking this sacrilege not to remember, not to mention the not considered as bad. Moreover, it is intended to draw benefit from this behavior, trying to use your own self-public opinion, not so emancipated, who has no desire to remember nor shame, nor vakia has happened. Although many s’çalon comparison is somewhat like the case of rape victims, which are ashamed to denounce and silence to save face. Unfortunately, this strategy had an impact yesterday and social networks saw a stream of statements anti-Basha, who was found guilty a priori that Pask said Catholic communities as incriminating. We saw also a Democrat, in alliance with Rama, who joined the choir, perhaps to himself commanded him. Everything for not discovering crime Kristaq son of Rama consumed in 2013 and is trying to reiterate in 2017 n.

Llurba social networking against Lulzim Basha to create a sense of helplessness to react, because the scales of analysis is broken, the culprits are not punished, because Edi Rama governs impunity; they give no criminals at his account, by contrast, take responsibility contrary to the law of the constitution. Edi Rama will still conquest of political representation of Catholics from the north in general, will equally monstrous, even preferably conducted by criminals 2013’s backstage and MPs mules on stage representing Shkodra, Rreshen or Lezha, but speak the dialect of “first operational zone”. Some representatives distinguishing the battle to expose the crime he has committed Edi Rama on the Catholic community disappointed yesterday with their silence against the sacrilege repetition, simply for its own political interests.

In this reflection on powerlessness to respond to crime policy, even when it hits bone bash society, my mind goes to the Kanun, which for people who do shkanduj, had irrefutable condemnation of the consensus: lëçitjen. Bash this habit misses us for we miss when we see a stumbling block to XXI century use northern Catholic community as a social experiment for his sick mind.

Advertisements

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google+

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google+. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

w

Po lidhet me %s